11 lipca wraz z druhami z OSP Rakoszyce przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców miejscowości Rakoszyce.   

 

Szkolenie miało na celu skupienie się na podstawowym zabiegu resuscytacyjnym przy użyciu automatycznego defibrylatora. Dodatkowo zostało ono poszerzone o niezbędne przy tej tematyce informacje dot. podstawowych środków bezpieczeństwa, sposób wyzwania pomocy, postępowanie z osobami nieprzytomnymi oraz wybranymi nagłymi zachorowaniami i stanem zagrożenia życia.  Ponadto ratownik wspomniał również o  nauce rozpoznawania i postępowania w przypadkach takich jak: omdlenie, choroby wieńcowe, udar oraz coraz częściej spotykanych alergiach. 

Szkolenie z pierwszej pomocy - Rakoszyce

13 lipca 2020
Fundacja Ermed - logo

Jednostka współpracująca z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

Wszelkie prawa zastrzeżone @ Fundacja Ermed

Fundacja Ermed nr konta fundacji: 
Mbank 39 1140 2004 0000 3502 7912 1184