Jak pomagamy?

 

  • Transport medyczny dzieci, osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych do innych placówek leczniczych celem kontynuacji leczenia rehabilitacji bądź odwóz tych osób do domu.

  • pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom przez finansowanie (współfinansowanie) rehabilitacji, nieodzownego w tym sprzętu; środków medycznych,

  • finansowanie zabiegów medycznych dzieci w kraju i zagranicą, doposażenie oddziałów dziecięcych szpitali w specjalistyczną aparaturę medyczną, rehabilitacyjną i wyspecjalizowane środki transportu,

  • organizowanie i finansowanie wypoczynku dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych,

  • organizowanie oraz finansowanie różnych form działalności oświatowo – wychowawczej, szczególnie w zakresie wychowania komunikacyjnego i szeroko rozumianej profilaktyki.

  • W czasie pandemii wspieramy też szpitale, placówki medyczne, Pogotowie Ratunkowe, izolatoria oraz domy opieki w walce z COVID-19.

W swej działalności Fundacja skupia wyłącznie społeczników, dla których wystarczającą satysfakcją jest uśmiech dziecka, a nagrodą – laurka.

Spełnienie naszych celów jest możliwe głównie dzięki licznemu poparciu oraz współpracy z policją i strażą pożarną, a także władzami lokalnymi oraz szkołami.

 

Fundacja ERMED stara się bezpośrednio docierać do dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Być tam, gdzie może im pomóc. Czasami udaje się nawet dotrzeć na miejsce wypadku, a innym razem do szpitala. Fundacji – jej członkom i sympatykom – nie są obce problemy związane z bezpieczeństwem najmłodszych użytkowników dróg, ich świadomością i stanem wiedzy w zakresie wychowania komunikacyjnego.

Wpłacając darowiznę:
Fundacja Ermed
nr konta fundacji:  Mbank 39 1140 2004 0000 3502 7912 1184

 

Dziś kolejny dzień, w którym Ty decydujesz jakim dniem on będzie. Twoja pomoc może zmienić czyjeś ŻYCIE!

Jak wesprzeć fundację? 

Robiąc zakupy przez internet, bezpłatnie wspierasz naszą fundację! 

Dołącz do programu fanimani.pl 

W gronie ludzi zajmujących się na co dzień Ratownictwem Medycznym, zrodziła się myśl wsparcia tych, którym w pewnej chwili nie dopisało szczęście. Powstałą z potrzeby serca i aktywnego działania myśl, dzięki której 22 października 2018 roku podpisano akt notarialny powołujący „Fundację Ermed –na rzecz dzieci poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych”

 

Celem Fundacji, jak sama nazwa wskazuje, jest prowadzenie bezpośrednio lub pośrednio działalności w zakresie świadczenia pomocy osobom, a w szczególności dzieciom, poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

 

Misją Fundacji jest świadczenie wielokierunkowej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i ich bliskim. Oprócz pomocy ofiarom wypadków, kładziemy szczególny nacisk na działalność prewencyjną i edukacyjną, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego. Ponadto Wspieramy placówki medyczne w wyspecjalizowane w leczeniu poszkodowanych w wypadkach drogowych w zakresie ratownictwa i rehabilitacji ofiar.

Na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych

Fundacja Ermed - logo

Jednostka współpracująca z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

Wszelkie prawa zastrzeżone @ Fundacja Ermed

Fundacja Ermed nr konta fundacji: 
Mbank 39 1140 2004 0000 3502 7912 1184